Регистриране

Предупреждения


Citrix публикува обновление за подобрение на защитата за ShareFile Storage Zones Controller - 11.08.2021 г.


Citrix публикува обновление за подобрение на защитата, за да отстрани уязвимостта, засягаща контролера за зони за съхранение на Citrix ShareFile. Нападател може да използва тази уязвимост, за да получи достъп до чувствителна информация.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Citrix Security Bulletin CTX322787  и да приложат необходимата актуализация.

https://support.citrix.com/article/CTX322787

11.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS