Регистриране

Предупреждения


Citrix публикува обновление за подобрение на защитата за приложението Workspace за Linux – 13.01.2022


Citrix публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимост в Workspace App за Linux. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат CTX338435 и да приложат необходимата актуализация.

https://support.citrix.com/article/CTX338435

13.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS