Регистриране

Предупреждения


Citrix публикува актуализации за сигурност за Workspace Apps, Virtual Apps and Desktops


Citrix публикува актуализации за сигурност за отстраняване на уязвимостите с висока степен на сериозност (CVE-2023-24486, CVE-2023-24484, CVE-2023-24485 и CVE-2023-24483) в Workspace Apps, Virtual Apps and Desktops. Локален потребител може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят с бюлетините за сигурност на Citrix CTX477618, CTX477617, и CTX477616 за повече информация и да приложат необходимите актуализации.


15.2.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS