Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за сигурност за множество продукти – 16.7.2020


Cisco публикува актуализации, отстраняващи уязвимости в сигурността на множество продукти. Нападател дистанционно би могъл да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети за сигурност на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv110w-static-cred-BMTWBWTy

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-rce-AQKREqp

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-auth-bypass-cGv9EruZ

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-code-exec-wH3BNFb

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cisco-prime-priv-esc-HyhwdzBA

 


16.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS