Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува ъпдейти за защита


Cisco публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в някои продукти. Нападател дистанционно би използвал някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети за сигурност на Cisco и да приложат необходимите ъпдейти:

Cisco Cloud Services Platform 2100 Web Upload Function Code Injection Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-csp2100-injection

Multiple Vulnerabilities in Cisco Finesse - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-finesse

Cisco Policy Suite Read-Only User Effect Change Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-policy-suite-change

Cisco Policy Suite World-Readable Sensitive Data Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-policy-suite-data

Cisco SD-WAN Solution Local Buffer Overflow Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sd-wan-bo

Cisco SD-WAN Solution Command Injection Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sd-wan-cmd-inject

Cisco SD-WAN Solution Remote Code Execution Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sd-wan-code-ex

Multiple Vulnerabilities in Cisco Unified Contact Center Express - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-uccx

Cisco Unified Communications Manager IM And Presence Service Cross-Site Scripting Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-ucmim-ps-xss

Cisco Webex DOM-Based Cross-Site Scripting Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-webex-DOM-xss

Cisco Webex Network Recording Players Denial of Service Vulnerabilities - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-webex-dos

Cisco Webex Teams Remote Code Execution Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-webex-teams-rce

Cisco Nexus 9000 Series Fabric Switches Application-Centric Infrastructure Mode DHCP Version 6 Denial of Service Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-20180718-nexus-9000-dos

Cisco SD-WAN Solution Zero Touch Provisioning Command Injection Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sdwan-ci

Cisco SD-WAN Solution VPN Subsystem Command Injection Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sdwan-cmdinj

Cisco SD-WAN Solution CLI Command Injection Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sdwan-cmdnjct

Cisco SD-WAN Solution Command Injection Vulnerability https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sdwan-coinj

Cisco SD-WAN Solution Configuration and Management Database Remote Code Execution Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sdwan-cx

Cisco SD-WAN Solution Zero Touch Provisioning Denial of Service Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sdwan-dos

Cisco SD-WAN Solution Arbitrary File Overwrite Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-sdwan-fo

Cisco Webex Network Recording Players Remote Code Execution Vulnerabilities - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-webex-rce

Cisco Policy Suite Cluster Manager Default Password Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-policy-cm-default-psswrd

Cisco Policy Suite Policy Builder Database Unauthenticated Access Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-policy-unauth-access

Cisco Policy Suite OSGi Interface Unauthenticated Access Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-ps-osgi-unauth-access

Cisco Policy Suite Policy Builder Unauthenticated Access Vulnerability - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-pspb-unauth-access

19.7.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS