Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува ъпдейти за защита


Cisco публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в някои продукти. Нападател дистанционно би използвал някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети за сигурност на Cisco и да приложат необходимите ъпдейти:

•          IP Phone 6800, 7800, and 8800 Series with Multiplatform Firmware Web UI Command Injection Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180711-phone-webui-inject

•          StarOS IPv4 Fragmentation Denial-of-Service Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180711-staros-dos


12.7.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS