Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува ъпдейти за защита


Cisco публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в множество продукти. Нападател дистанционно би използвал някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети за сигурност на Cisco и да приложат необходимите ъпдейти:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

  • Digital Network Architecture Center - Static Credentials Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-dnac

  • Digital Network Architecture Center - Authentication Bypass Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-dna2

  • Digital Network Architecture Center - Unauthorized Access Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-dna

  • Enterprise NFV Infrastructure Software - Linux Shell Access Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-nfvis

  • Meeting Server Media Services - Denial-of-Service Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-msms

  • Identity Services Engine - EAP TLS Certificate Denial-of-Service Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-iseeap

  • IoT Field Network Director - Cross-Site Request Forgery Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180516-fnd


17.5.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS