Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува ъпдейти за защита - 20.06.2019


Cisco публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в сигурността на множество продукти. Нападател дистанционно би могъл да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.


CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети за сигурност на Cisco и да приложат необходимите ъпдейти.


SD-WAN Solution Privilege Escalation Vulnerability cisco-sa-20190619-sdwan-privesca - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-sdwan-privesca

DNA Center Authentication Bypass Vulnerability cisco-sa-20190619-dnac-bypass - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-dnac-bypass

TelePresence Endpoint Command Shell Injection Vulnerability cisco-sa-20190619-tele-shell-inj - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-tele-shell-inj

StarOS Denial-of-Service Vulnerability cisco-sa-20190619-staros-asr-dos - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-staros-asr-dos

SD-WAN Solution Privilege Escalation Vulnerability cisco-sa-20190619-sdwan-privilescal - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-sdwan-privilescal

SD-WAN Solution Command Injection Vulnerability cisco-sa-20190619-sdwan-cmdinj - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-sdwan-cmdinj

RV110W, RV130W, and RV215W Routers Management Interface Denial-of-Service Vulnerability cisco-sa-20190619-rvrouters-dos - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-rvrouters-dos

Prime Service Catalog Cross-Site Request Forgery Vulnerability cisco-sa-20190619-psc-csrf - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-psc-csrf

Meeting Server CLI Command Injection Vulnerability cisco-sa-20190619-cms-codex - https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190619-cms-codex


20.6.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS