Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува ъпдейти за защита – 20.02.2018


Cisco пусна ъпдейти за защита и 18 препоръки за справяне с уязвимостите в различни продукти. Нападател дистанционно би могъл да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатите продукти.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Cisco и да приложат необходимите ъпдейти.

·         Linux Kernel IP Fragment Reassembly - Denial of Service Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180824-linux-ip-fragment

·         Open Container Initiative runc CLI - Privilege Escalation Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190215-runc

·         Cisco Prime Infrastructure - Certificate Validation Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-prime-validation

·         Cisco Prime Collaboration Assurance Software - Unauthenticated Access Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-pca-access

·         Cisco Network Convergence System 1000 Series - TFTP Directory Traversal Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-ncs

·         Cisco HyperFlex Software - Command Injection Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-hyperflex-injection

·         Cisco HyperFlex Software - Unauthenticated Root Access Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-chn-root-access

·         Cisco HyperFlex - Arbitrary StatisticsWrite Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-hyper-write

·         Cisco Hyperflex Stored - Cross-Site Scripting Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-hyper-xss

·         Cisco HyperFlex - Unauthenticated Statistics Retrieval Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-hyper-retrieve

·         Cisco Webex Meetings Online Content -  Injection Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190206-webex-injection

·         Cisco Webex Teams for iOS - Arbitrary File Upload Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-webx-ios-file

·         Cisco SPA112, SPA525, and SPA5x5 Series IP Phones - Certificate Validation Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-ipphone-certs

·         Cisco IP Phone 7800 and 8800 Series Cisco Discovery Protocol and Link Layer Discovery Protocol - Denial of Service Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-cdp-lldp-dos

·         Cisco IoT Field Network Director - XML External Entity Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-iot-fnd-xml

·         Cisco Firepower Threat Defense Software SSL or TLS - Denial of Service Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-fpwr-ssltls-dos

·         Cisco Firepower 9000 Series Firepower 2-Port 100G Double-Width Network Module Queue Wedge - Denial of Service Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-firpwr-dos

·         Cisco Unity Connection - Reflected Cross-Site Scripting Vulnerability

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-cuc-rxss

21.2.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS