Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува ъпдейти за защита на множество продукти – 10.01.2020


Cisco публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в сигурността на Cisco Webex Video Mesh, Cisco IOS и Cisco IOS XE. Нападател дистанционно би могъл да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети за сигурност на Cisco и да приложат необходимите ъпдейти:

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200108-webex-video

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200108-ios-csrf

10.1.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS