Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува съвети за множество продукти - 03.02.2021


Cisco публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимости в множество продукти на Cisco. Отдалечен нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети на Cisco и да приложат необходимите актуализации:


3.2.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS