Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 27.08.2021 г.


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимостите в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по -ниска тежест, вижте страницата Cisco Security Advisories .

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните препоръки на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-frw-Nt3RYxR2

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-qnx-TOxjVPdL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-ngoam-dos-LTDb9Hv

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-mpls-oam-dos-sGO9x5GM

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n9kaci-tcp-dos-YXukt6gM

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n9kaci-queue-wedge-cLDDEfKF

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-pesc-pkmGK4J

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-capic-chvul-CKfGYBh8

27.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS