Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 24.09.2021 г.


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимостите в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Cisco Security Advisories page и да приложат необходимите актуализации.

CriticalCVE-2021-34727

2021 Sep 221.0
CriticalCVE-2021-34770

2021 Sep 221.0
CriticalCVE-2021-1619

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-34699

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1624

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1621

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1615

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1620

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-34705

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-34767

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1611

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1565
CVE-2021-34768 ...
2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1419

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1623

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-1622

2021 Sep 221.0
HighCVE-2021-34740

2021 Sep 221.0
MediumCVE-2021-34697

2021 Sep 221.0
MediumCVE-2021-1625

2021 Sep 221.0
MediumCVE-2021-34725

2021 Sep 221.0
MediumCVE-2021-34726

2021 Sep 221.0

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

24.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS