Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността за множество продукти – 14.01.2022


Cisco публикува обновление за подобрение за защита, за да отстрани уязвимост, засягаща портала за управление на унифицирания център за контакти на Cisco (Unified CCMP) и Cisco Unified Contact Center Domain Manager (Unified CCDM). Отдалечен нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат cisco-sa-ccmp-priv-esc-JzhTFLm4 и да приложат необходимите актуализации.

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ccmp-priv-esc-JzhTFLm4

14.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS