Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността за устройство за защита на имейл – 18.02.2022 г.


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата, за да се справи с уязвимост, засягаща Cisco Email Security Appliance. Отдалечен нападател може да използва тази уязвимост, за да предизвика състояние на отказ от услуга. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска тежест, вижте страницата със съвети за сигурността на Cisco Cisco Security Advisories page..

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат cisco-sa-esa-dos-MxZvGtgU  и да приложат необходимите актуализации или заобиколни решения.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-esa-dos-MxZvGtgU

18.2.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS