Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността за множество продукти – 17.06.2022


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска тежест, вижте страницата със съвети за сигурността на Cisco Cisco Security Advisories page.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните съвети на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

 

17.6.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS