Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността за множество продукти – 01.11.2021


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността, за да се справи с уязвимостите в множество продукти на Cisco. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска тежест, вижте Съвета за сигурност на Cisco

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Cisco Security Advisory и да приложат необходимите актуализации.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

1.11.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS