Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността за корпоративен NFV инфраструктурен софтуер – 09.05.2022 г.


Cisco публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани множество уязвимости в корпоративния инфраструктурен софтуер за NFV. Нападателят може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите на Cisco cisco-sa-NFVIS-MUL-7DySRX9 и да приложат необходимите актуализации. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска тежест, вижте Cisco Security Advisories page

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-NFVIS-MUL-7DySRX9

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

9.5.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS