Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 08.10.2021 г


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимости в множество продукти на Cisco. Нападателя може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по -ниска тежест, вижте страницата Cisco Security Advisories page.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните препоръки на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

8.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS