Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за Cisco Enterprise NFVIS - 09.09.2021 г.


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата, за да отстрани критична уязвимост, засягаща софтуера за инфраструктура за виртуализация на мрежовите функции на Cisco Enterprise (NFVIS), версия 4.5.1. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен, вижте страницата Cisco Security Advisories .

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат cisco-sa-nfvis-g2DMVVh  и да приложат необходимата актуализация.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nfvis-g2DMVVh

9.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS