Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 26.08.2021 г.


Cisco публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимостите в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по -ниска тежест, вижте страницата Cisco Security Advisories.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните препоръки на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-qnx-TOxjVPdL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cisco-sb-rv-overflow-htpymMB5

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sni-data-exfil-mFgzXqLN

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-spam-jPxUXMk

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipcamera-lldp-dos-OFP7j9j

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewver-c6WZPXRx

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewrce-QPynNCjh

 

26.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS