Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува обновление за подобрение за сигурност за множество продукти – 26.01.2022


Cisco публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимостите в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска тежест, вижте страницата със съвети за сигурността на Cisco Cisco Security Advisories page.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните съвети на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rcm-vuls-7cS3Nuq

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-dos-9D3hJLuj

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-confdcli-cmdinj-wybQDSSh

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cli-cmdinj-4MttWZPB

 

26.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS