Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува множество актуализации за сигурност - 07.07.2020


Cisco публикува актуализации, отстраняващи уязвимости в сигурността на множество продукти. Нападател дистанционно би могъл да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети за сигурност на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sbswitch-session-JZAS5jnY

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sa-rv-routers-xss-K7Z5U6q3

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-mlt-ise-strd-xss-nqFhTtx7

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dnac-info-disc-6xsCyDYy

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cvp-info-dislosure-NZBEwj9V

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cucm-xss-bLZw4Ctq

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cucm-cuc-imp-xss-OWuSYAp

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-mac-dos-36s2y3Lv

7.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS