Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализация на защитата за софтуера IOS XR - 10.11.2020


Cisco публикува актуализация на защитата за отстраняване на уязвимост в софтуера IOS XR за маршрутизатори за агрегиране на услуги ASR 9000 Series. Неудостоверен, отдалечен нападател може да използва тази уязвимост, за да предизвика състояние на отказ на услуга.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с  съветите за сигурност на Cisco security advisory  и да приложат необходимата актуализация.

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xr-cp-dos-ej8VB9QY


10.11.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS