Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализация за защита за Cisco Identity Services Engine


Cisco публикува актуализация за защита за отстраняване на уязвимости, засягащи Cisco Identity Services Engine (ISE). Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система. За актуализации, насочени към уязвимости с висока и ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories page.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със Cisco Advisory cisco-sa-ise-path-trav-Dz5dpzyM и да се приложат необходимите актуализации.


24.10.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS