Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации на защита - 08.03.2021


Cisco публикува актуализации на защитата и отстраняване на уязвимост в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва тази уязвимост, за да предизвика състояние на отказ на услуга. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories page.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с cisco-sa-snort-ethernet-dos-HGXgJH8n и да приложат необходимите актуализации.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-ethernet-dos-HGXgJH8n


8.3.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS