Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации на защитата за множество продукти - 21.01.2021


Cisco публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимости в продуктите на Cisco. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories page.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-dll-injec-pQnryXLf

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cmxpe-75Asy9k

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-command-inject-LBdQ2KRN

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-overflow-WUnUgv4U


21.1.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS