Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации на защитата за множество продукти - 19.11.2020


Cisco публикува актуализации на защитата за отстраняване на уязвимости в множество продукти. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните Съвети за сигурност на Cisco и да прилагат необходимите актуализации.

За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте Cisco Security Advisories page.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x


19.11.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS