Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в множество продукти – 26.10.2020


Cisco публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в множеството продукти. Нападател може да използва някоя от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с Cisco security page и да приложат необходимите актуализации.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x


26.10.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS