Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за защита – 21.8.2020


Cisco публикува актуализации за отстраняване  на уязвимости в продукти на Cisco. Нападател дистанционно би могъл да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система. За актуализации отстраняващи уязвимостите Cisco Security Advisories.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите на Cisco и да приложат необходимите актуализации.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x  

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-waas-encsw-cspw-cred-hZzL29A7   

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-smart-priv-esca-nqwxXWBu

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipcameras-rce-dos-uPyJYxN3

21.8.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS