Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за защита – 04.9.2020


Cisco публикува актуализации за отстраняване  на уязвимости в продукти на Cisco. Нападател дистанционно би могъл да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол върху засегнатата система. За актуализации отстраняващи уязвимостите Cisco Security Advisories

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите на Cisco и да приложат необходимите актуализации.

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-jabber-UyTKCPGg

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nfvis-file-overwrite-UONzPMkr

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-jabber-vY8M4KGB

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-cli-privescl-sDVEmhqv

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-LJtNFjeN

 

4.9.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS