Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за защита за множество продукти - 21.06.2021


Cisco публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните препоръки на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-esa-wsa-cert-vali-n8L97RW

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dnac-certvalid-USEj2CZk

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ciscosb-multivulns-Wwyb7s5E

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-pos-dll-ff8j6dFv

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-meetingserver-dos-NzVWMMQT

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-jabber-GuC5mLwG

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cuic-xss-csHUdtrL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-dos-hMhyDfb8

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-teams-7ZMcXG99

21.6.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS