Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за защита за множество продукти - 10.06.2021


Cisco публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните препоръки на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-player-rCFDeVj2

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-player-kOf8zVT

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-player-dOJ2jOJ

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sd-wan-fuErCWwF

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asr5k-autho-bypass-mJDF5S7n

10.6.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS