Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за защита за множество продукти - 09.04.2021


Cisco публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories page.

 

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

9.4.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS