Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за защита за множество продукти - 07.05.2021


Cisco публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости в множество продукти на Cisco. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните препоръки на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

•    Cisco SD-WAN vManage Software Vulnerabilities cisco-sa-sd-wan-vmanage-4TbynnhZ
•    Cisco HyperFlex HX Command Injection Vulnerabilities cisco-sa-hyperflex-rce-TjjNrkpR
•    Cisco SD-WAN Software vDaemon Denial of Service Vulnerability cisco-sa-sdwan-dos-Ckn5cVqW
•    Cisco SD-WAN vEdge Software Buffer Overflow Vulnerabilities cisco-sa-sdwan-buffover-MWGucjtO
•    Cisco SD-WAN vManage Software Authentication Bypass Vulnerability cisco-sa-sdw-auth-bypass-65aYqcS2
•    Cisco Small Business 100, 300, and 500 Series Wireless Access Points Vulnerabilities cisco-sa-sb-wap-multi-ZAfKGXhF
•    Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software Command Injection Vulnerability cisco-sa-nfvis-cmdinj-DkFjqg2j
•    Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service SQL Injection Vulnerabilities cisco-sa-imp-inj-ereCOKjR
•    Cisco AnyConnect Secure Mobility Client for Windows DLL and Executable Hijacking Vulnerabilities cisco-sa-anyconnect-code-exec-jR3tWTA6

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sd-wan-vmanage-4TbynnhZ

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-hyperflex-rce-TjjNrkpR

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-dos-Ckn5cVqW

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-buffover-MWGucjtO

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdw-auth-bypass-65aYqcS2

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sb-wap-multi-ZAfKGXhF

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nfvis-cmdinj-DkFjqg2j

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-imp-inj-ereCOKjR

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-code-exec-jR3tWTA6

7.5.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS