Регистриране

Предупреждения


Cisco публикува актуализации за защита за множество продукти - 01.06.2021


Cisco публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости в множество продукти на Cisco. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. За актуализации, насочени към уязвимости с по-ниска степен на сериозност, вижте страницата Cisco Security Advisories .

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да преглеждат страниците на Cisco и да приложат необходимите актуализации:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-pi-epnm-cmd-inj-YU5e6tB3

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cml-cmd-inject-N4VYeQXB

1.6.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS