Регистриране

Предупреждения


Apple публикува обновления за подобрение на сигурността за множество продукти – 28.10.2021


Apple публикува обновления за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостите в множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат страниците за сигурност на Apple за следните продукти и да прилагат необходимите актуализации.

28.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS