Регистриране

Предупреждения


Apple публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти – 15.12.2021


Apple публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти. Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите за прегледат страниците за сигурност на Apple и да приложат необходимите актуализации.

https://support.apple.com/en-us/HT212982

https://support.apple.com/en-us/HT212976

https://support.apple.com/en-us/HT212978

https://support.apple.com/en-us/HT212979

https://support.apple.com/en-us/HT212981

https://support.apple.com/en-us/HT212980

https://support.apple.com/en-us/HT212975

15.12.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS