Регистриране

Предупреждения


Apple публикува обновление за подобрение на сигурността за множество продукти – 28.01.2022


Apple публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостите в множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат страниците за сигурност на Apple за следните продукти и да приложат необходимите актуализации.

https://support.apple.com/en-us/HT213056

https://support.apple.com/en-us/HT213057

https://support.apple.com/en-us/HT213053

https://support.apple.com/en-us/HT213059

28.1.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS