Регистриране

Предупреждения


Apache публикува съвет за сигурност за Tomcat- 18.10.2021 г.


Софтуерната фондация на Apache публикува съвет за сигурност, за да отстрани уязвимостта в множество версии на Tomcat. Нападател може да използва тази уязвимост, за да причини състояние на отказ на услуга.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат препоръките на Apache за сигурност  security advisory for CVE-2021-42340 и да приложат необходимите актуализации.

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/202110.mbox/%3C9b8b83e3-7fec-a26d-7780-e5d4a85f7df6%40apache.org%3E

18.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS