Регистриране

Предупреждения


Apache публикува ъпдейти за защита на Apache Tomcat - 21.06.2019


Apache публикува ъпдейти, отстраняващи уязвимости в сигурността на Apache Tomcat. Нападател дистанционно би могъл да използва тази уязвимост, за да предизвика отказ от услуга.


CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съвета за сигурност на Apache относно уязвимост CVE-2019-10072 и да приложат необходимите ъпдейти.


http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/201906.mbox/%3Cca69531a-1592-be7b-60ce-729549c7f812%40apache.org%3E


21.6.2019 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS