Регистриране

Предупреждения


Apache публикува съвет за сигурност за Tomcat - 14.07.2021


Софтуерната фондация Apache публикува съвет за сигурност за отстраняване на уязвимост в множество версии на Tomcat. Нападател може да използва тази уязвимост, за да получи чувствителна информация.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на Apache security advisory и да приложат необходимите актуализации.

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/202107.mbox/%3Cd050b202-b64e-bc6f-a630-2dd83202f23a%40apache.org%3E

14.7.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS