Регистриране

Предупреждения


Apache публикува съвети за сигурност за Apache Struts


Apache публикува съвети относно уязвимост в  Commons FileUpload library, използвана във всички версии на Apache Struts до 2.3.36. Нападател би използвал дистанционно тази уязвимост, за да поеме контрол над засегнатата система. Версиите на Struts след 2.5.12 не са засегнати.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите на Apache Struts с версии преди 2.3.36 да се запознаят със съветите на Apache за уязвимост CVE-2016-1000031 и да актуализират до последната публикувана версия на Commons FileUpload library, която в момента е 1.3.3.

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/201811.mbox/%3CCAMopvkMo8WiP%3DfqVQuZ1Fyx%3D6CGz0Epzfe0gG5XAqP1wdJCoBQ%40mail.gmail.com%3E


6.11.2018 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS