Регистриране

Предупреждения


Apache публикува обновление за подобрение на защитата за Apache HTTP сървър - 07.10.2021 г.


Софтуерната фондация Apache публикува Apache HTTP сървър версия 2.4.50 за отстраняване на две уязвимости. Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. Тази уязвимост, CVE-2021-41773 е била открита в интернет пространството.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Apache HTTP Server 2.4.50 vulnerabilities page и да приложат необходимата актуализация.

https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-41773

https://httpd.apache.org/

7.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS