Регистриране

Предупреждения


Apache публикува актуализации за защита на Apache Tomcat – 15.7.2020


Apache публикува актуализации, отстраняващи уязвимости в сигурността на Apache Tomcat. Нападател дистанционно би могъл да използва тази уязвимост, за да предизвика отказ от услуга.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите  за сигурност на Apache CVE-2020-13934 и CVE-2020-13935 и  да приложат необходимите акуализации.

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/202007.mbox/%3Cad62f54e-8fd7-e326-25f1-3bdf1ffa3818%40apache.org%3E

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/202007.mbox/%3C39e4200c-6f4e-b85d-fe4b-a9c2bd5fdc3d%40apache.org%3E

15.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS