Регистриране

Предупреждения


Apache публикува Съвет за сигурност за Tomcat - 21.01.2021


Софтуерната фондация Apache публикува съвет за сигурност за отстраняване на уязвимост, засягаща множество версии на Apache Tomcat. Нападател може да използва тази уязвимост, за да получи достъп до чувствителна информация.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Apache за CVE-2021-24122 и да надстроят до подходящата версия.

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/202101.mbox/%3Cf3765f21-969d-7f21-e34a-efc106175373%40apache.org%3E


21.1.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS