Регистриране

Предупреждения


Apache публикува Съвети за сигурност за Apache Tomcat - 04.12.2020


Фондацията за софтуер Apache публикува съвет за сигурност за отстраняване на уязвимост в Apache Tomcat. Нападателят може да използва тази уязвимост, за да предизвика състояние на отказ на услуга.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Apache за CVE-2020-17527 и да надградят до подходяща версия.

http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/202012.mbox/%3C52858194-2efd-6f17-1821-9036c8494df0%40apache.org%3E


4.12.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS