Регистриране

Предупреждения


Adobe публикува обновление за подобрение сигурността на множество продукти - 22.07.2021


Adobe публикува  обновление за подобрение сигурността чрез отстраняване на уязвимости в множество продукти на Adobe. Атакуващ може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат бюлетините  за сигурност на Adobe Security Bulletins и да приложат необходимите актуализации:

https://helpx.adobe.com/security.html

https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb21-63.html

https://helpx.adobe.com/security/products/audition/apsb21-62.html

https://helpx.adobe.com/security/products/character_animator/apsb21-59.html

https://helpx.adobe.com/security/products/prelude/apsb21-58.html

https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_pro/apsb21-56.html

https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb21-54.html

https://helpx.adobe.com/security/products/media-encoder/apsb21-43.html

22.7.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS