Регистриране

Предупреждения


Adobe публикува обновление за подобрение на сигурността за Commerce и Magento Open Source – 16.02.2022 г.


Adobe публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимост, засягаща AdobeCommerce и Magento Open Source. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат бюлетина за сигурност на Adobe APSB22-12  и да приложат необходимите актуализации.

https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb22-12.html

16.2.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS