Регистриране

Предупреждения


Adobe публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 13.10.2021 г.


Adobe публикува обновление за подобрение security updates на защитата за отстраняване на уязвимости в множество продукти на Adobe. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните бюлетини за сигурност на Adobe и да приложат необходимите актуализации:

https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html

13.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS